Skip to main content

Faldsikring til fladt tag

Op til 15° hældning

Faldsikring til fladt tag

Sikkerheden er afgørende for enhver virksomhed eller hjem, der har flade tage. Når man arbejder på et fladt tag, kan selv en lille fejl have fatale konsekvenser. Derfor er det vigtigt at have den rette faldsikring på plads, når der skal udføres arbejde på et fladt tag. Hos Faldsikring Danmark tilbyder vi skræddersyede faldsikrings løsninger til fladt tag.

Undgå faldulykker fra fladt tag

Vores faldsikringsløsninger til flade tage er designet til at minimere risikoen for faldulykker. Vi bruger forskellige typer af faldsikringsudstyr, herunder livliner og wiresystemter, ankerpunkter, afspærringsstolper, rækværk samt seler til faldsikring og stigeholdere, afhængigt af den specifikke opgave og tagtypen.

  • Wiresystemer er et af de mest effektive faldsikringsudstyr til flade tage. Livliner består af et stålwirekabel, som er fastgjort til tagets konstruktion ved hjælp af ankerpunkter. Wiresystemer sikrer at brugeren kan færdes mere frit og sikkert på taget idet man hele tiden er spændt fast på wiren.

  • Ankerpunkter er fastgjort til taget ved hjælp af skruer eller andet beslag og giver brugerne et fast sted at fastgøre deres sikkerhedsliner. Ankerpunkter kan installeres på forskellige steder på taget, afhængigt af den specifikke opgave og tagtypen. Et ankerpunkt fastholder faldsikringsudstyret og skal kunne optage en kraft fra styrt på minimum 12 kN (1200 kg).

  • Seler til faldsikring deles op i bælter og seler. Bælter må kun bruges faldhindrene, dvs. at der ikke er risiko for fald, det kunne være i kurven på en lift. Seler må bruges både faldhindrene og faldstoppende. Seler bruges ofte sammen med ankerpunkter og wiresystemer.

  • Stigeholder er en anordning der sikrer at stigen ikke vælter til siden eller skrider. Vi kan tilbyde flere forskellige stigeholdere, du kan vælge selv at sætte den op, eller bede os om at sørge for montage.

Permanent faldsikring til alle typer tag

Vores faldsikringsudstyr kan installeres på stort set enhver type fladt tag. Faldsikring Danmark har mange års erfaring med at projektere, installere og servicere faldsikringsløsninger på flade tage, og vi kan tilpasse vores løsninger til enhver tagtype.

Hvornår skal der bruges faldsikringsudstyr?

Definition fra Arbejdstilsynet: Egnet faldsikringsudstyr skal bruges, hvis arbejde i højden ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt med kollektiv sikring mod nedstyrtning, som fx rækværk, stillads eller personløfter.

Der skal ved tilrettelæggelsen af arbejdet med faldsikringsudstyr tages hensyn til eventuelle fysiske eller psykiske belastninger, ulemper mv., der er forbundet med brugen af udstyret. Det kan fx ske ved begrænset arbejdstid eller ved passende pauser i arbejdet.

Ved bygge- og anlægsarbejde er der særlige regler for brug af faldsikringsudstyr, som er beskrevet i At-vejledning 2.4.1 om fald fra højden på byggepladser og 2.4.2 om fald fra højden ved arbejde på tage.